Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Nemáte účet? Zaregistrujte sa

Zaregistrovať sa

0 položiek 0 €

Ochrana osobných údajov

Správca osobných údajov
Správcom vašich osobných údajov je ZEDA, s.r.o., Továrenská 1070, 90061 Gajary, IČO: 36225185
DIČ: SK 2020183990

Spoločnosť ZEDA, s. r. o. uchováva a spracováva osobné údaje v súlade s nariadením EÚ 2016/679 o ochrane dát (GDPR) a so zákonom o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z.

Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

Prevádzkovateľ neurčil zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov podľa GDPR čl. 37.

AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE OD VÁS ZHROMAŽĎUJEME?

Aby sme vedeli správne určiť Vaše priania a potreby a následne ich aj korektne plniť, potrebujeme od Vás v niektorých prípadoch Vaše osobné údaje. Zozbierané údaje sú následne použité na podporu zákazníckeho vzťahu medzi Vami a spoločnosťou ZEDA, s. r. o. Základným predpokladom na získanie akýchkoľvek informácií je Vaše vyjadrenie súhlasu so spracovaním osobných údajov.

Údaje zbierame od svojich klientov viacerými spôsobmi - pri registrácii alebo pri objednávke. Ide hlavne o meno a priezvisko zákazníka, fakturačnú a dodaciu adresa, telefónny a e-mailový kontakt. Pri každom kroku sa spoločnosť ZEDA, s. r. o. riadi platnou legislatívou a všeobecnými obchodnými podmienkami.

PREČO TIETO ÚDAJE POTREBUJEME?
Osobné údaje sú v prvom rade využívané na elektronické vybavenie objednávky, realizáciu dodávky, zúčtovanie platieb a s tým súvisiacu komunikáciu s Vami. Ďalej na marketingové účely ZEDA, s. r. o. a k tvorbe rozličných štatistík, ktoré sú však využívané len na interné účely. Spoločnosť ZEDA, s. r. o. sa zároveň zaväzuje, že Vaše osobné údaje nebudú vydané tretím stranám s výnimkou subdodávateľov a sprostredkovateľov, aj to len tie údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné zrealizovanie objednávky a jej dodávky.

AKO MÔŽEM ZMENIŤ, AKTUALIZOVAŤ ALEBO ODSTRÁNIŤ SVOJE OSOBNÉ ÚDAJE?
Zákazníci môžu svoje osobné údaje kedykoľvek zmeniť alebo aktualizovať po prihlásení sa do svojho účtu alebo na základe písomnej žiadosti na e-mail zeda@zeda.eu. Zároveň, na písomnú žiadosť zákazníka budú osobné údaje z databázy vymazané a spoločnosť ZEDA, s. r. o. ich nebude ďalej spracovávať.

Ak si neželáte naďalej dostávať newsletter od ZEDA, s.r.o., odber noviniek môžete zrušiť kliknutím na „odhlásenie" v dolnej časti newslettra. Spoločnosť ZEDA, s. r. o. si za prevedenú akciu neúčtuje žiadny poplatok.

ČO SÚ COOKIES A AKO ICH VYUŽÍVAME?
Cookie je malý textový súbor, ktorý sa prenáša z webovej stránky a uloží sa vo Vašom počítači alebo vo Vašom mobilnom zariadení. Spoločnosť ZEDA, s. r. o. používa cookie súbory (tzv. cookies) s cieľom zlepšiť a zjednodušiť Vašu návštevu na stránke www.eshop-zeda.eu. Nepoužívame ich na uloženie Vašich osobných informácií a ani ich neposkytujeme tretím stranám.

Na základe cookies získavame údaje ako je celkový počet zákazníkov a taktiež sa informujeme, či ste už našu stránku navštívili. Takto vieme, aký tovar na internete nakupujete a môžeme Vám ponúknuť produkt, ktorý hľadáte s akciovou cenou napr. prostredníctvom newsletteru.

Súbory cookies môžete odmietnuť alebo v prípade potreby vymazať. Pokyny, ako to urobiť nájdete v sekcii „Pomocník" Vášho webového prehliadača.

 

V súvislosti s účinnosťou zákona 18/2018 Z.z. od 25. mája 2018 sme spracovali aktualizáciu bezpečnostnej dokumentácie a zavidedli do praxe základné princípy GDPR. Tieto dokumenty sú umiestnené na prevádzke a sú k dispozícii dotknutým osobám.

Zabudnuté heslo

Nemáte účet? Zaregistrujte sa

Zaregistrovať sa

Táto stránka používa cookies. Viac info